Animasjonsfilmer

Her kommer det ukentlig en animasjonsfilm fra "The bible project"

Uke 20 og 21

Apostlenes gjerninger kap. 28-28

Uke 18 og 19

Apostlenes gjerninger kap. 13-20

Uke 17

Apostlenes gjerninger kap. 8-12

Uke 15 og 16

Apostlenes gjerninger kap. 1-4 og 5-7

Uke 8

Lukas 1-2

Uke 9 og 10

Lukas kap. 3-6 og kap. 7-9

Uke 11 og 12

Lukas kap. 10-14 og kap. 15-19

Uke 13

Lukas kap. 19-23

Uke 14

Lukas kap. 19-24